A A A
Askim Skyet 1
norwegian flag

Har du tjenestegjort i internasjonale operasjoner?

På denne siden finnes viktig informasjon og lenker til deg som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Definisjon av veteraner
"Med veteran menes alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks, justis -og forsvarssektoren".

NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) har et lokallag i Follo og Indre Østfold. Støtteapparatet i Indre Østfold støtter ikke bare norske soldater som har vært ute med Forsvarets internasjonale operasjoner, men også veteraner fra fremmedlegionen, polititjenestemenn, svenske veteraner som bor på andre siden av grensen, veteraner etter Vietnamkrigen og pårørende benytter seg av tjenestetilbudet.

NVIO Indre Østfold/Follo har et aktivt lokallag, som holder til på Høytorp Fort i Eidsberg. Kontoret er bemannet på dagtid, og er et tilbud hvor veteraner kan henvende seg for å få informasjon. NVIO Indre Østfold har en rekke arrangementer i løpet av året.

For oppdatert informasjon kan du klikke her for å følge "NVIO Follo og Indre Østfold" på Facebook. 

NVIO arrangere mange treff i løpet av året:

Veterantreff på Peppes Pizza
NIVO Indre Østfold arrangerer vetarantreff på Peppes Pizza i Askim hver tredje torsdag i måneden. Dette tilbudet er godt besøkt, og er betalt av NVIO.

Veterancamp på Høytorp fort.
I 2018 ble veterancampen arrangert for tredje år på rad. Dette arrangementet skjedde i samarbeid med organisasjonen Veteran møter veteran.

Vårdager på Høytorp Fort, 26. og 27. april 2019
Familie- og aktivitetsdager for veteraner med familier og pårørende arrangeres noen ganger i året på Høytorp Fort.

8. mai
Askim kommune og de andre Indre Østfold-kommunene støtter årlig opp om arrangement 8. mai, økonomisk og med tilstedeværelse. Arrangementet starter ved Fossum Bru, og avsluttes på Folkets Hus. Dette har blitt en fast tradisjon som kommunen ønsker å opprettholde, og fortsette å støtte.