A A A
Askim Delvis skyet 1

Støttekontakt - omsorgslønn - avlastning

Personer og familier som har behov for støttekontakt, avlastning og/eller omsorgslønn på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer eller særlig tyngende omsorgsoppgaver kan søke.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Kommunen, i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. For mer informasjon - kontakt kontoret for tjenestetildeling på telefon 69 68 15 00.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, 1813 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no