Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet 12°
file000114214574

Statlige kartleggingsprøver 1.-3.trinn

Kartleggingsprøvene skal gjennomføres i lesing og regning. 3. trinn har gjennomført en engelsk prøve.

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve prøven som lett. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i grunnleggende ferdigheter på tvers av fagene. I læreplanene er de grunnleggende ferdighetene definert som: Muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Alle elevene skal ta de obligatoriske kartleggingsprøvene. Elever som er borte fra skolen på prøvedagen, skal gjennomføre prøven senere. Det er egne fritaksregler for kartleggingsprøver, og det gjelder elever som ikke har utbytte av å gjennomføre prøven.

Prøvene skal gjennomføres i tidsrommet 22. april - 9. mai.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut