A A A
Askim Skyet 1
Gutter leker ute i friminuttet

Skole og utdanning

I Askimskolen skolen jobber vi målrettet for å realisere læreplanens mål og intensjoner.  Vår visjon er "Ditt potensial - vårt ansvar".

Lurer du på hvordan personvernet ivaretas i Askim kommune? Det kan du lese om her

I Askim kommune har vi fem skoler på barnetrinnet og en ungdomsskole.

Elevenes læring og trivsel har førsteprioritet hos oss. Vi jobber målrettet med tidlig innsats i skolen for å sikre et godt oppvekstmiljø. Vi har derfor et tett samarbeid med barnehager og hjelpetjenester i kommunen, som Familiens hus.

Grunnskoleopplæring
Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og elevene starter på skolen det året de fyller seks. Det er frivillig å fortsette med videregående opplæring, som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

Kartet under viser hvor skolene ligger i Askim.