A A A
Askim Regn 5
Prosjekt

Prosjekt

Avdelingen gjennomfører prosjekter innenfor bygg, vei, VA og andre kommunaltekniske anlegg.

-På byggsiden er det hovedsakelig nye bygg, men rehabilitering av bestående bygg forekommer også.
-Innenfor området vei er det hovedsakelig bygging av nye kommunale veier.
-Innenfor VA er det hovedsakelig sanering, dvs. separering av overvann og spillvann, men oppgradering av vannledningsnettet er også en oppgavene.

Eksempler på andre kommunaltekniske anlegg er Kunstgressbanen på Hov og omlegging av lysløype.
Se også våre egne sider for pågående og avsluttede prosjekter

Til prosjektering/detaljbeskrivelse av prosjektene benyttes konsulenter og anbudene legges ut på DOFFIN iht. regler om offentlig anskaffelser.
Oppfølging av gjennomføringen av prosjektene gjøres enten via egen byggeledelse eller innleid ekspertise.

 

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenester:         Prosjekt
Postboksadresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Besøksadresse: Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad
Telefon: +47 69 68 10 00
E-post: postmottak@askim.kommune.no
Annen informasjon: Forvaltningsnivå kommune
Avdelingsleder: Jannicke Eriksen