A A A
Askim Skyet 3

Primærhelse

Hensikten med Primærhelse er å sikre gode og samordnede helsetjenester til innbyggerne.

Virksomheten Primærhelse består av følgende enheter:

 

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon 
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, 1807 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 88 78 00
Telefax +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no

 

Til brukerundersøkelsene for åpen omsorg