A A A
Askim Regn 9

Planer og strategier

Askim kommune driver plan- og utviklingsrettet arbeid for ulike forvaltnings- og virksomhetsområder. Kommuneplanens samfunnsdel, Askim mot 2050, er førende for kommunens satsingsområder.

Med utgangspunkt i denne siden kan du lese mer om ulike planer og plannivåer.

Planene finner du i menyen eller ved å søke via søkemotoren øverst på siden.

Nøkkelord:
planer plan strategi strategier kommunedelplan kommunedelplaner økonomiplan økonomiplaner høringer mål resultater innbyggerinitiativ
Tips en venn Skriv ut