Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn
korsgård-skole

Om skolen

Korsgård skole ligger vakkert til nær bebyggelse, skog og dyrket mark.

Den eldste delen ble bygget i 1956. I 1974 kom det to tilbygg med klasserom og aktivitetsfløy. Det sistnevnte tilbygget inneholder gymsal, naturfagrom, skolekjøkken, musikkrom, datarom, sløyd og tekstilforming. Skolen ble totalrehabilitert i 2009 og det ble bygget mer areal. Vi har nå nytt naturfagrom, musikkrom og kunst- og håndverksrom, i tillegg til nybygg til 5.-7.trinn. Skolen har ca. 300 elever fra 1.-7. trinn.

Skolens satsingsområder er forankret i kvalitetsplanen for Askimskolen.  Skolen satser spesielt på TiEy (Tidlig innsats/early years) på 1.-3. trinn.  Kortfattet er dette 3-4 økter pr. uke á 2 timer med stasjonsundervisning med veiledet lese/regnestasjon.  I tillegg får elever som trenger det anledning til intensiv lesetrening én til én i perioder på 4-8 uker.  Skolen jobber hele tiden med det å ha høyt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet.  Ut i fra kartlegginger/nasjonale prøver identifiserer vi elever som trenger ekstra lesetrening.  Disse får tilbud om lesekurs på liten gruppe i 4-6 uker. På 4.- 7. trinn har skolen fokus på Cooperative Learning, som noe forenklet kan oversettes til samarbeidslæring.  Både i TiEy og i Cooperative Learning trenes elever i sosiale ferdigheter.  Det er avgjørende viktig for læring at elevene utvikler sin sosiale kompetanse sammen med den faglige kompetansen. Korsgård skoles satsing på lesing og skriving, har også resultert i at skolen våren 2018 ble godkjent av Dysleksi Norge som dysleksivennlig skole. I tillegg er det utarbeidet planer for å forbygge all form for krenkende atferd. Dette arbeidet er forankret i "Plan for oppfølging av elevens skolemiljø".  Planen finner du under info på høyremenyen på skolens hjemmeside.  
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut