A A A
Askim Skyet 1

Om Askim

Hvert år velger mellom 100 og 200 mennesker å flytte til Askim. Kommunen har en levende og komprimert bykjerne, med naturopplevelser i gangavstand fra sentrum.I Askim kommune er det et svært variert næringsliv med noen store og mange små virksomheter. Mange av bedriftene i Askim er orientert mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Askim er en av landets største kraftkommuner (ca. 3% av vannkraftproduksjonen i Norge) med 3 store elvekraftverk i Glomma.

Lokalsamfunnet har gjennomgått en stor omstilling fra en situasjon med hovedvekt på store industrivirksomheter til en situasjon med stor næringsmessig spredning og variasjon. Mer enn halvparten av næringsvirksomheten er skiftet ut i løpet av et par 10-år samtidig som antall arbeidsplasser totalt har vokst. Næringsvirksomhetene i Askim er ikke lenger konsentrert om store industrivirksomheter, slik det var tidligere. Næringslivet er mer robust med stor spredning på mange bedrifter i ulike bransjer.

Askim er et lokalsamfunn med stor kreativitet og evne til nyskaping og omstilling. Denne utviklingen fortsetter. Det er stor vilje til satsing som omfatter både privat og offentlig virksomhet. Sentrumsområdene utvikles videre med basis i ny næringsvirksomhet, nye kultur- og fritidsaktiviteter, nye boliger og nye samferdselstiltak. Mange utbyggingsprosjekter er under planlegging, med sikte på snarlig realisering.

Nye næringsvirksomheter søker til de mest urbane områdene i en region. Askim kommune forventes å få større vekst i både innbyggertallet og i nye arbeidsplasser, enn i de øvrige kommunene i Indre Østfold. Trenden med at stadig flere innbyggere fra nabokommuner reiser til arbeidsplasser i Askim, fortsetter.

Askim kommune har nært samarbeide med kommuner og regioner i Sverige gjennom grensekomitéen Østfold-Wärmland og gjennom ulike prosjekter.

Askim kommune er opptatt av ungdomsdeltakelse. Ungdommens Bystyre deltar aktivt i utviklingen av Askim.