A A A
Askim Regn 9

Økonomiplan/budsjett

Kommunens overordnede økonomiplan er det samme som budsjett med økonomiplan for kommende fire år.

I tillegg til budsjett med økonomiplan, er også kommunens årsberetning samt kommunens og virksomhetenes årsmeldinger viktige økonomidokumenter.

Nøkkelord:
økonomiplan plan økonomi budsjett penger gjeld inntekter utgifter kostnader fordringer lån renter skatt skatteinntekter skatteutgifter
Tips en venn Skriv ut