NAV Askim

Vi holder til i rådhuset, der vi deler lokaler med servicetorget. Vår visjon er: "Vi gir mennesker muligheter."

NAVs viktigste oppgaver i Askim er blant annet:

Kontaktinformasjon

Type kontakt Kontaktinformasjon
Åpningstider: Vi har åpent fra kl.12.00 til 14.00, stengt hver onsdag.
Postadresse: Pb. 273, 1802 Askim
Besøksadresse: Skolegata 12, Rådhuset, Servicetorget, 1830 Askim
Telefon: 55 55 33 33. Gjelder det pensjon ring: 55 55 33 34
Telefaks: 69 01 16 61
   
Nettadresse: http://www.nav.no

 

Krav om sykepenger (sykmeldingens del D) skal sendes til:

NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg - D-skjema
Postboks 24
1701 Sarpsborg