A A A
Askim Skyet 4

Velkommen til NAV Askim

Vi holder til i rådhuset, der vi deler lokaler med servicetorget. Vår visjon er: "Vi gir mennesker muligheter."

NAVs viktigste oppgaver i Askim er blant annet:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Gi råd og veiledning, samt oppfølging av brukere
  • Bosetting av flyktninger
  • Kvalifiseringsprogrammet - På vei til jobb (brosjyre)
  • Midlertidig bolig (ikke bostøtte)
  • Arbeidsrettet aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Vi har også eget tilbud til ungdom til ungdom under 30 år
  • Gjeldsrådgivning
  • Interkommunalt Introduksjonssenter

    Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Åpningstider: Vi har åpent fra kl. 12.00 til 14.00, stengt hver onsdag.
Postadresse: Pb. 273, 1802 Askim
Besøksadresse: Skolegata 12, Rådhuset, Servicetorget, 1830 Askim
Telefon: 55 55 33 33. Gjelder det pensjon ring: 55 55 33 34
Telefaks: 69 01 16 61
   
Nettadresse: http://www.nav.no

 

Krav om sykepenger (sykmeldingens del D) skal sendes til:

NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg - D-skjema
Postboks 24
1701 Sarpsborg