A A A
Askim Regn 9

Plan- og styringssystemet

Kommunens plan- og styringssystem tar utgangspunkt i tre styrings- og ledelsesverktøy:

  • Etiske prosesser som inkluderer dialogmøter og dialogseminar
  • Balansert målstyring
  • Lederavtaler med årlig resultat og utviklingsplan

Kommunen har valgt en flat organisasjonsmodell med selvstyrte virksomheter. Den politiske styringen skal ikke være sektororientert, men helhetsorientert, og politiske mål og strategier skal gjennomføres i en desentralisert organisasjon med mange virksomheter.

For å få en slik organisasjon til å fungere må det være en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på, samlet for hele kommunen, på tvers av virksomhetene og innenfor hver enkelt virksomhet. Dette kommer til uttrykk gjennom fem trinn i vår plan- og styringsprosess, der resultatdokumentasjonen blir grunnlag for nye visjoner, mål og strategier.

  • De langsiktige visjonene, målene og strategiene
  • Målene innen hvert fokusområde, som forteller hva vi vil lykkes med
  • Hvordan vi skal måle for å avklare i hvilken grad vi har lykkes (indikatorene)
  • Hva som skal være ambisjonsnivået vårt
  • Resultatdokumentasjonen der vi viser hva resultatene ble og hva vi har oppnådd

Plan- og styringssystemet illustreres gjennom et årshjul som beskriver de ulike prosessene gjennom året.

Nøkkelord:
plansystem plansystemet styringssystem styringssystemet dialogmøter dialogseminar balansert målstyring bms lederavtaler visjon visjoner mål strategi strategier indikatorer indikator ambisjonsnivå styring
Tips en venn Skriv ut