A A A
Askim Skyet 1

Leirskole og skoleturer

Beskrivelse

Leirskole eller skoletur med minst tre overnattinger er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen.

 

Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene.

Målgruppe


Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Alle elever skal ha mulighet til å delta på leirskole og skoletur. Det gjelder også elever med funksjonshemming. Du kan ikke utestenges fra skoleturer på grunn av dårlig orden eller oppførsel.

Pris for tjenesten

Askim kommune betaler for leirskoleopphold i form av et tilskudd på kr. 1 500,- pr. elev. Hvis foreldre ønsker et utvidet tilbud i forhold til hva kommunen finansierer, må de selv delta i finansieringen av dette. Pris vil avhenge av reisevei, lengde på oppholdet og hvilken leirskole elevene besøker.

Samarbeidspartnere


Lover

Se opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

Opplæringslova

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


Tjenesten oppdatert: 02.08.2019 14:35