A A A
Askim Skyet 1

Kultur

Ett av hovedmålene i Askim kommunes visjonsplan er: Askim skal være en aktiv kulturkommune. Dette betyr at kultur er et satsingsområde i Askim. 

  • Kultur skal være bredt, mangfoldig og favne alle aldersgrupper.
  • Kultur er viktig for en kommune i utvikling.
  • Det handler om å tilrettelegge og utvikle kulturarenaer.
  • Økt støtte til til frivillige lag og foreninger er viktige insentiver for ytterligere aktivitet.

Askim kommune har gode og lange tradisjoner på samarbeid med nærlingslivet. Sammen skaper man gode møteplasser og legger til rette for små og store arrangementer som gir liv og røre i sentrum. Se våre Facebooksider.

Alle innbyggere i Askim skal ha gode muligheter til fysisk aktivitet og positive opplevelser i nærheten av der de bor. Dette gjelder friluftsliv og mosjonsidrett, så vel som konkurranseidrett.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Skolegata 13, 1830 Askim
Postadresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon: 69 68 10 00
E-post: postmottak@askim.kommune.no
Virksomhetsleder: Margaret L. Aadalen
   

Oppgaver som administrasjonen utfører er blant annet arrangementer i sentrum, fritidsaktiviteter for ungdom, støtte og veiledning til lag og foreninger, deltagelse i arbeidsgrupper i forbindelse med kunstnerisk utsmykking, organisering av den lokale kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. I tillegg organiserer virksomheten fritidstilbud til mennesker med bistandsbehov.