Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
.png °
korsgård-skole

Korsgård skole

Korsgård skole er en barneskole med rundt 300 elever, og ligger vakkert til nær bebyggelse, skog og dyrket mark. Den eldste delen ble bygget i 1956. Skolen ble totalrehabilitert i 2009 og det ble bygget mer areal. Vi har nå nytt naturfagrom, musikkrom og kunst- og håndverksrom, i tillegg til nybygg til 5.-7.trinn.

Skolens satsingsområder er forankret i kvalitetsplanen for Askimskolen.  Skolen satser spesielt på TiEy (Tidlig innsats/early years) på 1.-3. trinn.  Kortfattet er dette 4 økter pr. uke á 2 timer med stasjonsundervisning med veiledet lese/regnestasjon.  I tillegg får elever som trenger det anledning til intensiv lesetrening én til én i perioder på 4-8 uker.  Skolen jobber hele tiden med det å ha høyt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet.  Ut i fra kartlegginger/nasjonale prøver identifiserer vi elever som trenger ekstra lesetrening.  Disse får tilbud om lesekurs på liten gruppe i 4-6 uker. På 4.- 7. trinn har skolen fokus på Cooperative Learning, som noe forenklet kan oversettes til samarbeidslæring.  Både i TiEy og i Cooperative Learning trenes elever i sosiale ferdigheter.  Det er avgjørende viktig for læring at elevene utvikler sin sosiale kompetanse sammen med den faglige kompetansen. I tillegg er det utarbeidet planer for å forbygge all form for krenkende atferd. Dette arbeidet er forankret i Beredskapsplanen mot mobbing, vold og rasisme.  Planen finner du under info på høyremenyen på skolens hjemmeside.

Gjennom fellessamlinger for hele skolen jobbes det mye med sang, dans og musikk. Hvert år er det flere samlinger der elever underholder for resten av skolen. Skolen har også en egen skolesang, Korsgårdsangen.

 

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Korsgård skole
Besøksadresse Korsegårdveien 84, 1812 Askim
Postadresse Postboks2004, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 14 00
E-post postmottak@askim.kommune.no
  eller via vårt kontaktskjema
Rektor Terje Fredriksen
Nettside www.korsgardskole.no