A A A
Askim Regn 9

Kommuneplan

Om kommuneplanen

Plan- og bygningsloven § 11-1 fastsetter at alle kommuner skal ha en oppdatert kommuneplan. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte kommunens viktige mål og oppgaver. Planen skal omfatte samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Økonomiplaner inngår også i kommunens plan- og budsjettdokumenter.

Rullering av kommuneplanen
Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Kommuneplanens samfunnsdel, Askim mot 2050 (vedtatt av Askim bystyre 18.06.2015)

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 (vedtatt av Askim bystyre 03.05.2018)
 

Strategier, virkemidler og tiltak i kommuneplanen konkretiseres gjennom ulike kommunedelplaner med handlingsprogram. Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av kommuneplanens arealdel. Enkelte byggesaker og tiltak kan også gjennomføres basert direkte på kommuneplanens arealdel.

 

Nøkkelord:
kommuneplan kommuneplanen samfunnsdel arealdel samfunnsdelen arealdelen rullering plan planer
Tips en venn Skriv ut