A A A
Askim Regn 9

Innbyggerinitiativ

Gjennom kommuneloven har innbyggere i en kommune fått såkalt initiativrett, det vil si rett til å fremme forslag til kommunestyret og rett til å få saken behandlet. Vilkåret er at du stiller med 300 underskrifter.

Dette er initiativretten:
Innbyggerinitiativet betyr at innbyggerne kan sette politiske spørsmål de er opptatt av på den politiske dagsorden.

Bystyret har ingen plikt til å vedta forslagene, men må ta stilling til det. Forslaget skal behandles innen seks måneder etter at det er fremmet.

Bystyret kan også vedta videre behandling i administrasjonen.

Innholdet i forslaget må gjelde kommunenes virksomhet, uansett om oppgavene er lovpålagte eller frivillige.

Initiativtagerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Forslag som blir nedstemt kan derfor ikke påklages.

Innbyggerne kan ikke fremme initiativet om igjen og kreve ny behandling før det er gått fire år. Det er likevel ingen ting i veien for at kommunen, på eget initiativ og når som helst, tar saken opp til ny vurdering hvis den ønsker det.
 
Nøkkelord:
innbyggerinitiativ innbygger initiativ forslag initiativrett 
Tips en venn Skriv ut