A A A
Askim Regn 9
Direkte innsyn

Høringer

02.02.12
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring vil si at du som særlig berørt part kan...

Kommentere en høring?

Har du kommentarer eller forslag til en høring, kan de sendes til kommunen via brev til
Askim kommune, postboks 2003, 1802 Askim
eller via epost til postmottak@askim.kommune.no.

 

Du kan også sende dine forslag via det elektroniske skjemaet "Offentlig høring - høringssvar" som vil ligge med i hver høring. Skjemaet finner du i boksen "Selvbetjening". 
Høringsinnspillene vil fremkomme av postlistene når de er registrert i postmottak.