Elever og studenter

Har du barn på 5., 8. eller 9. trinn?

Dette må du vite om Nasjonale prøver.

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.
Nasjonale prøver for 5. trinn gjennomføres fra 16. oktober til 3. november. Prøvene for 8. og 9. trinn gjennomføres fra 11. september til 29. september. 

Her har Udir samet all informasjonen på ett sted

2017-09-11
Tips en venn  Skriv ut