A A A
Askim Delvis skyet 1
fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten for voksne er plassert på Løkentunet

Har du spørsmål i forbindelse med søknad til fysioterapi, kan du kontakte avdeling for tjenestetildeling.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Løkentunet
Besøksadresse Løkenveien 16, Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon +47 69 68 15 00
Telefaks +47 69 88 29 38
E-post postmottak@askim.kommune.no

Fysikalske institutter i Askim:

Fysioteket Fysioterapi og treningssenter

www.askimfysiosenter.no

www.heggenfysikalske.no

www.lovtangen-fysio.no

Klinikk for Helhetsterapi