A A A
Askim Lettskyet 20
_MG_5137

Folkehelse i Askim kommune

Hva er egentlig folkehelse?

Folkehelse er hvordan vi har det.

Hjemme – ute blant folk – i barnehagen – på skolen – på jobben – over alt.

Det er viktig at folk har det bra. Og det er ikke nok at helsevesenet jobber for at vi skal ha en god helse og leve lenge.  Det er helse i alt vi gjør – eller u-helse. Vi trenger fellesskap med andre, og vi trenger å fylle dagene våre med mening, enten vi er unge eller gamle. Vi trenger arbeidsplasser og fritidsaktiviteter, utdanningsmuligheter, gode barnehager og sykehjem, frisk luft, rent vann og grønne arealer.

I Askim kommune er vi opptatt av å legge til rette slik at alle innbyggerne skal ha en god folkehelse. Vi ønsker at Askim skal være et sted der alle opplever å høre til, trives og har mulighet for å utvikle seg. Et sted der vi har positive levevaner og opplever å ha god fysisk og psykisk helse.

Vi ønsker også at Askim skal være et sted der barn, unge, voksne og eldre opplever tilstrekkelig trygghet. Med utgangspunkt i et løpende oversiktsarbeid i kommunen jobbes det systematisk med helsefremmende og forebyggende tiltak. Alle kommunens virksomheter deltar i folkehelsearbeidet.

Askim har etter hvert blitt et hjemsted for mennesker fra mellom 80 og 90 nasjoner. Det sosiale og kulturelle mangfoldet i kommunen er en ressurs som skal utnyttes til glede og styrke for oss, og bidra til identitet og stolthet for alle i kommunen vår.

Tips en venn Skriv ut