Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet
lesing2

Fokus på lesing og vurdering

Korsgård skole har høsten 2012 utarbeidet en egen leseplan for 1.-7.trinn. Denne planen ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside. Skolens ansatte har de siste årene hatt høyt fokus på de grunnleggende ferdighetene, herunder lesing.

Gjennom den nye leseplanen sikrer skolen at systematikken og oppfølgingen på alle trinn blir enda bedre, og at alle trinn har klare retningslinjer for hvordan leseopplæringen skal foregå. Resultatene på statlige kartleggingsprøver og nasjonale prøver er gode, men vi kan hele tiden forbedre oss. “Dette er vurdering på Korsgård skole” er en plan som skal sikre god vurderingspraksis på alle trinn. Arbeid med læringspartnere, vurderingskriterier og egenvurdering er viktig for å sikre at elevene får best mulig oppfølging og innsikt i egen læring. Forskning viser at elevmedvirkning i dette arbeidet er viktig, og at dette gir bedre læring for elevene. (http://www.slideshare.net/udir/bedre-lringsmilj-lringsmiljets-betydning-thomas-nordahl) Skolens ledelse er sikker på at den systematikken som det nå er lagt opp til på Korsgård skole vil gi enda bedre læringsresultater for våre elever. Elevene som går på Korsgård skole er heldige som har nettopp Korsgård skole som sin bostedsskole. Rektor

Tips en venn  Skriv ut