Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regnbyger 14°

Foreldrenes arbeidsmiljøutvalg (FAU)

 

Styret 2016/2017
Stilling Navn Telefon Epost
Leder Wenche Smestad 92441738 FmosWSM@fylkesmannen.no
Nestleder Hans Erik Mack   hans-erik.maack@hotmail.com
Sekretær Julie Synnøve S. Eikeland 41455305 julie.synnove.eikeland@gmail.com
Kasserer Annette Heier 97741331 annette.heier@outlook.com

Kjøkken/
Innkjøp

Sissel Nour 90026967

 

sissel-nour@outlook.com

 

 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU Korsgård Skole
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg, og alle foreldre som har barn på skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidssutvalg (FAU) og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet, og er hjemlet i Opplæringsloven § 11-4.
Ved Korsgård skole er vi organisert slik at alle foreldrekontaktene på hvert trinn sitter i FAU. Dette betyr at hvis du er foreldrekontakt i din klasse vil du innkalles til FAU møter. Disse avholdes 3 ganger i året, i tillegg til Årsmøtet.
FAUs handlingsplan blir distribuert til alle foresatte ved skolestart og på nyåret.
FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre. Alle i FAU har som oppgave å bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, og legge til rette for en positiv utvikling hos elevene.
For å gjøre en god jobb – må man vite hva jobbe går ut på:
I lovverket for skolen står det at FAU skal:
 • Fremme felles interessene til foreldrene
 • Medvirke til at foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeide mellom skole og hjem
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
Aktuelle oppgaver for FAU:
 • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring.
 • FAU kan involvere seg i vurdering i skolen
 • FAU kan involvere seg i organiseringen av undervisningen
 • FAU kan jobbe for et mobbefritt miljø
 • FAU kan jobbe med sosiale tiltak for elevene
 • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatt
 • FAU kan involvere seg i trafikkforholdene rundt skolen
 • FAU kan involvere seg i det fysiske skolemiljøet
Vi i Fau Korsgård er opptatt av at vi sammen skal skape en trygg og god skole for barna våre. I tillegg til å arrangere en rekke aktiviteter gjennom året er vi opptatt av å ha en nær dialog med skolens ledelse slik at vi kan påvirke, diskutere og informere.
Vi skal ha god takhøyde og alle skal bli hørt.
Følgende aktiviteter arrangeres av FAU hvert år, og de ulike trinn som har ansvar:
 • Juletrefest – 2 trinn
 • Påskeverksted – 3 trinn
 • Karusellrenn – 4 trinn
 • 17 Mai feiring – 5 trinn
 • Discokvelder – 6 trinn
 • Bruktmarked
 • Aktiviteter i aktivitetsfløy - onsdager - alle trinn

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut