file0001573194654

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Opplæringsloven 9a
Denne høsten har Korsgård skole hatt tilsyn fra Fylkesmannen på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Tilsynet skal avdekke hvorvidt skolen jobber i henhold til lovverket når det gjelder forebyggende arbeid, individrettet arbeid og brukermedvirkning. Fylkesmannen fant ingen lovbrudd ved skolen, og roste skolen for særdeles godt arbeid for å sikre elevenes og brukernes rettigheter.

Skolen fikk noen små avvik som ledelsen allerede har lukket eller er i ferd med å lukke.


Rektor
2013-12-16 Nicolai Aas
Tips en venn  Skriv ut