Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet
file0001573194654

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Opplæringsloven 9a
Denne høsten har Korsgård skole hatt tilsyn fra Fylkesmannen på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Tilsynet skal avdekke hvorvidt skolen jobber i henhold til lovverket når det gjelder forebyggende arbeid, individrettet arbeid og brukermedvirkning. Fylkesmannen fant ingen lovbrudd ved skolen, og roste skolen for særdeles godt arbeid for å sikre elevenes og brukernes rettigheter.

Skolen fikk noen små avvik som ledelsen allerede har lukket eller er i ferd med å lukke.


Rektor
Tips en venn  Skriv ut