A A A
Askim Regn 5

Bygning og anlegg

Våre tjenesteområder er:

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenester:         Bygning og anlegg
Postboksadresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Besøksadresse: Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad
Telefon: +47 69 68 10 00
E-post: postmottak@askim.kommune.no
Annen informasjon: Forvaltningsnivå kommune

Avdelingsleder:

Odd Kenneth Sydengen