A A A
Askim Lettskyet 12

Beredskap og kriseledelse

Denne informasjonssiden informerer generelt om kriseledelse i Askim kommune og vil bli benyttet for informasjon ut til innbyggerne ved en øvelse for kriseledelsen eller ved en reell krisehåndtering.

Hva menes med beredskap?
Å være i beredskap betyr å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner - å håndtere og redusere skade av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av for eksempel liv, verdier, miljø eller omdømme.

Hva menes med en krise?
En krise defineres som: "Ulykke eller hendelse som går utover det linjeorganisasjonen normalt kan takle”. I Askim kommune er det etablert en egen kriseledelse som tiltrer når en krise har oppstått eller er under utvikling. 

Kriseinformasjon fra kommunen på nett
Hvis en krise har oppstått eller er under utvikling, vil det kunne være flere steder der kriseinformasjon legges ut hos kommunen:

  • Et eget felt øverst på askim.kommune.no som aktiveres under kriser: Her vil det komme løpende nyheter, viktige telefonnumre, kart/oversikter og andre aktuelle opplysninger, avhengig av hva slags krise det er snakk om
     
  • Kommune-appen til Askim kommune: Alle som har lastet ned appen vil motta kriseinformasjon direkte via meldinger i appen under en krise
     
  • Kommunens Facebook- og Twittersider vil også kunne tas i bruk under kriser
     
Tips en venn Skriv ut