Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn
10577005_m

Askimskolen blant de beste i Norge

10. trinn, som i vår gikk ut ved Askim ungdomsskole, avsluttet grunnskolen med gjennomsnittlig grunnskolepoengsum på hele 42,9. Det er et fantastisk resultat som er langt bedre enn gjennomsnittet i Østfold og vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet.

Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet. Disse poengene danner grunnlag for opptak til videregående skole.

Fremragende innsats
- Dette er historiske tall. Askim har med bakgrunn i blant annet sosioøkonomiske forhold, en mer krevende oppgave enn de fleste andre kommunene i Norge. Når vi nå kan presentere et resultat som er vesentlig bedre enn de fleste andre kommunene, betyr det at ansatte i Askimskolen og støttetjenestene, sammen med foresatte, har gjort et fremragende arbeid. Det gjelder fra disse elevene startet i 1. klasse og frem til nå. Jeg er virkelig stolt av å være en del av dette, forteller virksomhetsleder Frank Westby.

Flere vil fullføre videregående opplæring
Det er statistisk sammenheng mellom grunnskolepoeng og hvor stor andel elever som fullfører og består videregående opplæring. I 2015 var grunnskolepoengene i Askim 39,2. Statistisk sett fullfører og består da ca. 67 % av elevene videregående opplæring. Med 42,9 som resultat vil ca. 83 % av elevene på 10. trinn fullføre og bestå videregående opplæring (Kilde: SSB).

God læringskultur
Rektor på Askim ungdomsskole, Nicolai Aas, roser blant annet de ansattes engasjement og evne til gjennom samarbeid å skape en god læringskultur.
- Jeg har aldri tidligere opplevd en slik motivasjon blant elevene når det gjelder å arbeide med fagene, og det å være godt forberedt til eksamen, sier rektoren.

Resultatene viser også at sammenhengen mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er bedre i Askim enn for landet som helhet. Det er en god indikasjon på at resultatet er valid.

Gjennomsnittlig grunnskolepoengsum i Østfold i 2018 er 40,7, mens for hele landet er poengsummen 41,7.
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut